GDPR

Registrací, případně objednávkou vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem plnění práv a povinností vyplývající z kupní smlouvy a naplnění zákonných povinností nás jako dodavatele. Podrobnosti uvedeny v odstavci 9, Smluvních podmínek- Ochrana osobních údajů.